« wstecz
Zespół Szkół
w Jabłonnie Lackiej
ul. Klonowa 6
08-304 Jabłonna Lacka
tel. (25) 78 71 028
e-mail: zsjl@op.pl
  • Szkoła Odkrywców Talentów

ZSJL

W kalendarzu za (x) dni...01.pngZapytanie ofertowe na zakup miału do Zespołu Szkół w Jabłonnie Lackiej.

Zapytanie ofertowe na zakup miału.

Zapytanie ofertowe .

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją zadania polegającego na zakupie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach "NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA 2016-2020”
Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
zapraszamy do złożenia ofert na dostawę książek.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

Żegnajcie, letnie przygody.
Witaj nam, szkoło radosna,
grająca dzwonkiem co rano!
Dzień dobry, szkoło wesoła.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęła msza święta, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Następnie wszyscy udali się na inaugurację roku szkolnego do Zespołu Szkół w Jabłonnie Lackiej.

Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Dyrektor szkoły pani Jolanta Kondraciuk przywitała przybyłych gości: wójta gminy pana Wiesława Michalczuka, sekretarza gminy panią Marię Kowalską, księdza proboszcza dr Krzysztofa Napiórkowskiego, przewodniczącą Rady Rodziców panią Katarzynę Rozbicką, nauczycieli , pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów i wygłosiła przemówienie, w którym przekazała informacje o najważniejszych zadaniach szkoły w nowym roku szkolnym 2016/2017, bardzo serdecznie powitała uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum i życzyła wszystkim przybyłym zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, sukcesów w nauce i w pracy. Następnie głos zabrał pan wójt gminy i przewodnicząca Rady Rodziców.

Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego przystąpiono do części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas drugich gimnazjum i piątych szkoły podstawowej oraz chóru szkolnego. Po wysłuchaniu przez zebranych montażu słowno – muzycznego, pani dyrektor przedstawiła wychowawców poszczególnych klas. Następnie wszyscy uczniowie z rodzicami udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

Radośni, pełni optymizmu i energii rozpoczęliśmy kolejny rok nauki w naszej szkole.

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg

 
do góry
« wstecz