« wstecz
Zespół Szkół
w Jabłonnie Lackiej
ul. Klonowa 6
08-304 Jabłonna Lacka
tel. (25) 78 71 028
e-mail: zsjl@op.pl
  • Szkoła Odkrywców Talentów

ZSJL

W kalendarzu za (x) dni...

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu "Szkoła Równych Szans VI" Zespół Szkół w Jabłonnie Lackiej w ramach działania "Wzmacnianie kompetencji nauczycieli" zamierza skierować grupę nauczycieli biorących udział w w/w projekcie na studia podyplomowe o następujących kierunkach: socjoterapia, terapia pedagogiczna, oligofrenapedagogika, doradztwo zawodowe.

Proszę o podanie czy Państwa uczelnia prowadzi studia podyplomowe o tych kierunkach i jaki jest całkowity koszt dla każdego z tych kierunków na jednego uczestnika. Na tej podstawie podejmiemy decyzję ile osób skierujemy na te studia.

Bardzo proszę o odpowiedź do godz. 15.00 w czwartek 13 października.

mgr Jolanta Kondraciuk

dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonnie Lackiej

150 lat minęło – Jubileusz Szkoły w Jabłonnie Lackiej

Zespół Szkół w Jabłonnie Lackiej 1 października 2016 roku przeżywał niezwykłą uroczystość, a był to Jubileusz 150-lecia Szkoły. Do obchodów przygotowywaliśmy się z dużym zaangażowaniem. Z okazji tego święta wydaliśmy książkę „150-lecie Szkoły w Jabłonnie Lackiej”. Wierzymy, że stanie się ona doskonałą pamiątką.

Po uroczystej Mszy Św. uczniowie, rodzice i zaproszeni goście przeszli na plac szkolny. Dyrektor szkoły pani Jolanta Kondraciuk przywitała wszystkich, a następnie przystąpiono do odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Zostali o to poproszeni wójt gminy Wiesław Michalczuk, były wieloletni dyrektor Konstanty Wysokiński oraz wykonawca i fundator Krzysztof Rozbicki. Po osłonięciu Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus dokonał jej poświęcenia.

Uroczystość stała się także okazją do przyjęcia w poczet uczniów najmłodszych członków społeczności szkolnej – dzieci z klasy I szkoły podstawowej, które złożyły ślubowanie. Uroczysty polonez w wykonaniu najstarszych i najmłodszych uczniów naszej szkoły wywarł duże wrażenie na zebranych. Następnie wszyscy udali się na salę gimnastyczną i rozpoczęła się dalsza część uroczystości. Dyrektor szkoły Jolanta Kondraciuk, wicedyrektor Agnieszka Ratyńska i wójt gminy Wiesław Michalczuk oficjalnie rozpoczęli obchody, witając przybyłych gości, absolwentów, dzieci i rodziców. W uroczystości wzięli udział m.in. senator Waldemar Kraska, wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, która wręczyła przyznany szkole Medal Pamiątkowy "Pro Masovia", wicestarosta Marta Sosnowska, przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jarosław Puścion i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jerzy Strzała. Było nam miło, że mogliśmy także gościć byłych dyrektorów placówki: Konstantego Wysokińskiego, Lidię Nowak, Damiana Staniszewskiego, Annę Bobrowską i Krzysztofa Kotowicza, którym zostały wręczone pamiątkowe statuetki; prof. Czesława Skowronka – ekonomistę, wieloletniego ministra w resortach gospodarczych, Bogusława Niemirkę – prawnika i historyka, ks. prałata dr Kazimierza Niemirkę z Kurii Diecezjalnej w Siedlcach, harcmistrz Bożennę Hardej – Komendantkę Hufca ZHP Sokołów Podlaski, nadkomisarza Marka Żero – I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim i wielu innych.

Dyrektor Zespołu Szkół Jolanta Kondraciuk przypomniała historię szkoły, zwracając uwagę na najbardziej znaczące momenty i tych, którzy przyczynili się do jej rozwoju. Goście zabierający głos w swych wystąpieniach podkreślali, jak wyjątkową placówką jest nasza szkoła i jak licznymi sukcesami może się poszczycić. Dyrektor szkoły podziękowała wszystkim tym, którzy wsparli organizację jubileuszu. Dzisiejszy dzień był także okazją do świętowania osiemnastych urodzin gazetki Skolni@k. Pisemko otrzymało życzenia. Mamy nadzieję, że nadal będzie się rozwijało, aby świętować kolejne okrągłe rocznice.

Po części oficjalnej uroczystości rozpoczęła się część artystyczna. Zebrani mogli obejrzeć spektakl „Upiorna szkoła” w wykonaniu szkolnego teatru Abstrakcja, a następnie wysłuchać piosenki lokalnego zespołu „Jabłoniacy”. Uczestnicy jubileuszu mogli zwiedzać szkołę, oglądać klasy, zajrzeć do izby pamięci, w której zgromadzono wiele pamiątek związanych z historią szkoły. Na placu szkolnym miejscowi strażacy prezentowali swój sprzęt. Można było skosztować pysznej grochówki, ciasta i potraw z grilla. Stoiska swoje prezentowały SANEPID i KRUS z Sokołowa Podlaskiego. Pracownicy SANEPIDu przeprowadzali badanie pomiaru cukru i ciśnienia krwi, natomiast KRUSu konkurs dla rolników.

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci, pomimo iż czas je porządkuje, zwykle dodaje im blasku, nieraz sprawia, że pewne zdarzenia umykają z pamięci, to jednak dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je wszystkie ponownie. Zatrzymaliśmy się na moment i zaprosiliśmy w niezwykłą podróż w czasie. Przebiegliśmy szkolne lata, przypominając sobie jej początki i najnowsze dzieje. Wszystko to umożliwili nam uczniowie. Wysłuchaliśmy piosenki „Budujemy nową szkołę” w wykonaniu klasy II, „Walentynę twist” zaśpiewały dzieci z klasy III, w rytmie rockandrollowym bawiła się klasa IV. Jak to kiedyś bywało, przypomniały nam klasy V - harcerze i uczniowie klas starszych wyjeżdżali do pegeeru Jabłonna w piosence „Chłopcy pegeerowcy”. Często w szkołach śpiewano piosenkę „Zawsze niech będzie słońce”. Klasa VI przygotowała jej inscenizację. Lata 60. przypomniały nam klasy II gimnazjum piosenką „Bal Arlekina”, a klasy I wróciły pamięcią do bardzo ciężkich czasów z szarymi ulicami, pustymi sklepami, brakiem podstawowych produktów w „Psalmie stojących w kolejce”. Nasze umiejętności sportowe przedstawiły uczennice klasy II, ćwicząc na stepach do piosenki „Go, go”. Grupa taneczna Fart zaprezentowała zabawny taniec w workach, a klasy III gimnazjum scenki kabaretowe z życia szkoły.

Zaproszenie na uroczystość przyjęły absolwentki naszej szkoły. Wiktoria Jóźwiak i Kinga Kondraciuk przedstawiły ciekawe prezentacje taneczne; Kamila Abramczuk, Izabela Tomczuk i Gabriela Smolik pięknie zaśpiewały. Serdecznie im dziękujemy i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś zechcą wystąpić na naszej szkolnej scenie.

Goście mogli obejrzeć pokaz tańca towarzyskiego zaprezentowany przez mistrzów Polski zaprzyjaźnionych z naszą szkołą, a na zakończenie mogliśmy wysłuchać koncertu lokalnego zespołu „Jabłoniacy”.

Niezwykła to była uroczystość, podniosła, piękna, wyjątkowa, a wszystko to dzięki tym, którzy zechcieli wziąć w niej udział, bo to przecież „150 lat minęło, jak jeden dzień”, aż chce się powiedzieć „ na drugie tyle szkoło przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie?”.

Koordynatorami przedsięwzięcia były panie Renata Tomczuk i Urszula Wałachowska.

Zadanie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Patronat honorowy:
Biskup Diecezji Drohiczyńskiej prof. dr hab. Tadeusz Pikus
Wójt Gminy Jabłonna Lacka Wiesław Michalczuk
Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera
Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska
Starosta Powiatu Sokołowskiego Leszek Iwaniuk

Patronat medialny:
Tygodnik Siedlecki
Podlaski 24 Regionalny Portal Informacyjny
Wieści Sokołowskie
Życie Siedleckie
Życie Sokołowa
Gazeta Podlasie

galeria »

Zapytanie ofertowe na zakup miału do Zespołu Szkół w Jabłonnie Lackiej.

Zapytanie ofertowe na zakup miału.

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Protokół otwarcia ofert.

Zapytanie ofertowe .

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją zadania polegającego na zakupie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach "NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA 2016-2020”
Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
zapraszamy do złożenia ofert na dostawę książek.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

Żegnajcie, letnie przygody.
Witaj nam, szkoło radosna,
grająca dzwonkiem co rano!
Dzień dobry, szkoło wesoła.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęła msza święta, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Następnie wszyscy udali się na inaugurację roku szkolnego do Zespołu Szkół w Jabłonnie Lackiej.

Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Dyrektor szkoły pani Jolanta Kondraciuk przywitała przybyłych gości: wójta gminy pana Wiesława Michalczuka, sekretarza gminy panią Marię Kowalską, księdza proboszcza dr Krzysztofa Napiórkowskiego, przewodniczącą Rady Rodziców panią Katarzynę Rozbicką, nauczycieli , pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów i wygłosiła przemówienie, w którym przekazała informacje o najważniejszych zadaniach szkoły w nowym roku szkolnym 2016/2017, bardzo serdecznie powitała uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum i życzyła wszystkim przybyłym zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, sukcesów w nauce i w pracy. Następnie głos zabrał pan wójt gminy i przewodnicząca Rady Rodziców.

Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego przystąpiono do części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas drugich gimnazjum i piątych szkoły podstawowej oraz chóru szkolnego. Po wysłuchaniu przez zebranych montażu słowno – muzycznego, pani dyrektor przedstawiła wychowawców poszczególnych klas. Następnie wszyscy uczniowie z rodzicami udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

Radośni, pełni optymizmu i energii rozpoczęliśmy kolejny rok nauki w naszej szkole.

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg

 
do góry
« wstecz